Kontakti

Tālrunis: +371 26363415
Fakss:
E-pasts: aronaspiladzis2013@inbox.lv
Adrese:

Skolas iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, Latvija, LV - 4847

Biedrība "ARONAS PĪLĀDZIS" darbojas MC "1.stāvs" telpās.


Rekvizīti:

Biedrība "ARONAS PĪLĀDZIS"

Reģ.Nr. 40008143032

AS SEB Banka, kods UNLALV2X, konta nr.LV69UNLA0050020426839


 .