Madonas novada pašvaldības NVO projektu konkursa - 2016 projekts "Aronas pagasts laikmetu griežos"

Madonas novada pašvaldības NVO līdzfinansēšanas konkursa – 2015 ietvaros biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS” uzsāka projekta „Aronas pagasta skatupunkti” realizēšanu. Šī projekta ietvaros ir uzstādīta tūrisma ceļveža plāksne Kusā „Aronas pagasta skatupunkti”, ir izveidotas interaktīvās spēles par Aronas pagastu "Aronas pārīši", "Kusapols", "Slēpņošana Kusā", "Aronas puzles", ir izstrādātas skices tūrisma norādēm uz skatupunktiem un iesniegtas saskaņošanai  Latvijas Valsts ceļiem. Vēlamies paplašināt Aronas pagasta skatupunktu pieejamību. Visu projekta realizācijas laiku aktīvākie Aronas pagasta ļaudis (bērni un jaunieši, pieaugušie un seniori) ir iesaistījušies mūsu skatupunktu izpētē, devušies vairākās ekspedīcijās, regulāri sanākuši  uz darba grupas sanāksmēm (vismaz 1x mēnesī).

Projekta „ARONAS PAGASTS LAIKMETU GRIEŽOS” ietvaros veiksim dziļāku Aronas pagasta vēstures izpēti, organizēsim vairākas tikšanās ar īpašiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti liela dzīves pieredze vēstures jautājumos. Tā kā tuvojas Latvijas 100.dzimšanas diena, tad vēlamies izzināt Aronas pagasta vēsturiskos notikumus 100 gadu griezumā – kāda ir bijusi Aronas pagasta veidošanās un dzīve cauri laikmetu griežiem. Ar  šī projekta realizēšanu vēlamies panākt pēctecības principu projektam „Aronas pagasta skatupunkti”, lai vēl vairāk izzinātu savu dzimto vietu, iepazītu tās īpašos un cienījamos cilvēkus.

Projekta Mērķis: Veikt Aronas pagasta vēsturisko izpēti, apkopojot materiālus un izveidojot izstādi „ARONAS PAGASTS LAIKMETU GRIEŽOS”.

Uzdevumi:

1. Turpināt uzstādīt tūrsima norādes uz Aronas pagasta skatupunktiem, pilnveidot šo skatupunktu pieejamību.

2. Organizēt vairākas tikšanās ar dzīvesgudriem un dzīves pieredzes bagātiem Aronas pagasta ļaudīm „Izzini vēsturi Aronas pagastā!”.

3. Izveidot izstādi „ARONAS PAGASTS LAIKMETU GRIEŽOS”.

4. Izgatavot dažāda veida suvenīrus par Aronas pagastu.

5. Organizēt projekta noslēguma pasākumu „Baltā galdauta svētki Aronas pagastā”.

Projekta  „ARONAS PAGASTS LAIKMETA GRIEŽOS” ietvaros tiks turpināta Aronas pagasta skatupunktu pieejamības pilnveidošana (uzstādīsim atlikušās norādes uz skatupunktiem).

Šajā projektā akcents vairāk tiks likts uz vēsturisko izpēti, vairāk uzmanību veltot īpašajiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši laikos, kad Aronas pagastu skāruši dažādi laiki (Latvijas laiks, padomju varas gadi, Latvijas atjaunošana, gadsimtu mija, dzīve 21.gadsimtā utt.). Šī projekta laikā organizēsim vairākas tikšanās ar cilvēkiem, kuri varētu pastāstīt par notikumiem Aronas pagasta vēsturē, lai nākamajām paaudzēm paliktu vēsturiskas liecības.

Paralēli tam tiks veidota izstāde „ARONAS PAGASTS LAIKMETA GRIEŽOS”, lai ikvienam interesantam būtu pieejama vēsturiska informācija par to, kā esam dzīvojuši 100 gadu griezumā, sasaistot to ar tuvojošos Latvijas simtgadi. Izstādei tiks veidotas informācijas plāksnes pa desmitgadēm, kurās tiks apkopota svarīgākā un vēsturiski nozīmīgākā informācija par Aronas pagastu, tās tiks papildinātas ar ilustratīvām fotogrāfijām no konkrētā laika posma un notikumiem, un cilvēkiem.

Aktīvi domājam par pašgatavotu suvenīru izgatavošanu, kas simbolizē Aronas pagasta ģerboni – pīlādzi, tāpēc ir doma šī projekta ietvaros veidot pīlādža ģerbonīšus (no Fimo masas) un citus suvenīrus, kas saistīti ar pīlādzi (pīlādžu džems mazās burciņās, tējas maisiņi no linu auduma ar pīlādža zīmējumu dekupāžas tehnikā utml.).

Atsaucoties uz Latvijas simtgades organizatoru inicatīvu un sasaistot mūsu Aronas pagasta dzīvi 100 gadu griezumā, projekta noslēgumā vēlamies organizēt pasākumu „Baltā galdauta svētki Aronas pagastā”, kurā būtu atbilstošs saturs, piemēram, Aronas pagasta nozīmīgāko notikumu un personību izcelšana, godināšana, izstādes „ARONAS PAGASTS LAIKMETU GRIEŽOS” atklāšana. Pasākuma laikā lielu uzmanību veltītu mūsu pagasta vēsturei un vēsturisko liecību nodošanai nākamajām paaudzēm.

PROJEKTA DARBĪBAS LAIKS no 01.08.2016. līdz 20.12.2016.

 .