Krāsainam septembrim! 

(love) 
Ja vēlies iesaistīties un apmeklēt Tautskolas nodarbības visām paaudzēm - dejas (Iveta Ļubovicka), floristiku (iespējams Šuriņa), mākslu (Agris Sārs), keramiku (Jānis Seiksts), apgūt datorprasmes (Vita Lepere) un angļu valodu (Inese Skraustiņa) - dod ziņu par savām vēlmēm - mums jāzina cilvēku ieinteresētība, lai jau oktobrī varam plānot nodarbību laikus! 

Šobrīd tiek realizēts Madonas novada pašvaldības NVO projekts "Aronas pagasts laikmetu griežos", kura ietvaros dziļāk veiksim mūsu pagasta vēsturisko izpēti, lai decembrī varētu atklāt izstādi par Aronas pagastu, kā arī veidosim dažādus suvenīrus (radošā nodarbība "Pīlādzīšu darbnīca") un organizēsim vismaz 3 tikšanās ar mūsu pagasta ļaudīm - informāciju par nodarbībām un aktivitātēm var atrastwww.draugiem.lv/ lapā "Multifunkcionālais brīvā laika centrs".


 .