„RAKSTU RAKSTIEM IZRAKSTĪJU!”

 

Esam saņēmuši priecīgu ziņu no Latvijas Lauku atbalsta dienesta* par projekta „Rakstu rakstiem izrakstīju!” (projekta Nr.17-05-AL23-A019.2206-000005) apstiprināšanu! Pavasarī biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS” Lauku atbalsta dienestā iesniedza pieteikumu projektam, kura mērķis ir aušanas prasmju apgūšana un nodošana nākamajām paaudzēm Aronas pagastā, saglabājot kultūrvēsturiskā mantoja vērtības. Realizējot šo projektu, mēs:

·         pilnveidosim aušanas iemaņu un prasmju apgūšanas iespējas Aronas pagastā;

·         apgūsim dažādus aušanas paņēmienus un veidus, izmantojot dažāda veida stelles, kas pieejamas Kusā, Zelgauskā un Lauterē;

·         apgūsim netradicionālos aušanas veidus;

·         noorganizēsim ceļojošo izstādi „Šķiries, mans audekliņis, kā skrīvera grāmatiņa” Madonas novada Aronas pagastā.

Projekta realizācijas laiks ir no 10.10.2017. līdz 30.08.2018. Šajā laikā nodarbības regulāri notiks gan Kusā, gan Zelgauskā, gan Lauterē, jo šajās vietās ir publiski pieejamas stelles. Pateicoties tam, ka ir apstiprināts šis projekts, varēsim līdz galam uzstādīt stelles Lauterē, izgatavojot nepieciešamās detaļas.

 Visu projekta laiku tiks organizētas aušanas nodarbības. Kā vadītājas ar mums darbosies Inese Mailīte, kura būs atbildīgā par aušanas nodarbībām stellēs – viņa mums mācīs, kā pareizi sagatavot stelles aušanai, kā arī citas noderīgas lietas, lai varētu apgūt aušanas prasmes (11 nodarbības). Daina Ārente mums mācīs aust aproces, rokassprādzes, celaines, ziedainās un rakstainās audenes, grāmatzīmes, tautiskās jostas utt. (18 nodarbības). Vanda Podiņa mūs ievadīs netradicionālās aušanas pasaulē – apgūsim aušanu rāmī (svārku, šaļļu aušana), audīsim zāļu un augu paklājus (5 nodarbības). Projekta ietvaros tiks iegādāti arī vajadzīgie materiāli, lai varētu aust dažādus linu, vilnas izstrādājumus.

Noslēgumā organizēsim ceļojošo izstādi „Šķiries, mans audekliņis, kā skrīvera grāmatiņa”, lai mūsu pagasta ļaudis un ciemiņi varētu iepazīties ar Kusā, Zelgauskā un Lauterē apgūtām aušanas prasmēm, proti, izstādē būs aplūkojami projekta laikā tapušie darbi.

Lai izdodas veiksmīgi sadarīt visu rudens darbus un tiksimies vismaz 2 reizes mēnesī uz nodarbībām – vecumam un dzimumam nav ierobežojuma! Sekojiet informācijai!

 

*Projektu finansiāli atbalsta Lauku atbalsta dienests, ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (90%), Madonas novada pašvaldība (līdzfinansējums 10%). Dalības maksa katram dalībniekam 10,00 EUR (projekta pašfinansējuma daļa).

 

Projekta vadītāja

Iveta Kaparkalēja


 .