Kopš 2016.gada 25.februāra ar Madonas novada pašvaldības Domes lēmumu mums oficiāli piešķirts nosaukums Multifunkcionālais centrs "1.stāvs", saīsinājumā MC "1.stāvs"!

 .