Par mums

Biedrība ''ARONAS PĪLĀDZIS'' dibināta 2009. gadā ar mērķi labvēlīgas vides un attieksmes veidošana pilsoniskās sabiedrības aktivitātei un visu paaudžu sadarbībai atbilstoši vecumam, interesēm un vajadzībām. Biedrība ''ARONAS PĪLĀDZIS'' un Multifunkcionālais centrs ''1. stāvs'' aktīvi iesaistījušies dažādu vietējās un starptautiskās nozīmes projektu realizācijā no Madonas novada pašvaldības, SFL, BITF, Grundtvig, ERASMUS+, Valmieras novada fonda, Lauku atbalsta dienesta finansējuma programmām. Iesaistot pagasta iedzīvotājus, ir veikta vēsturiska Aronas pagasta izpēte, izveidots tūrisma piedāvājums ''Aronas pagasta Skatupunkti'', ir izveidots velo maršruts pa Aronas pagastu, kā arī pilnveidots un dažādots brīvā laika pavadīšanas iespējas neatkarīgi no vecuma un dzimuma, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes. Realizētajos projektos ir bijusi iespēja apgūt dažādas prasmes keramikā, gleznošanā, dejās, floristikā, datorzinībās, latvisko ieražu svētku svinēšanā, Dj-šanā, kā arī ir apgūtas aušanas prasmes (aušana stellēs, jostu, celaiņu aušana, netradicionāla aušana). 2019. gada 11. aprīlī biedrībai ''ARONAS PĪLĀDZIS'' piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā - pilsoniskas sabiedrības attīstība.

 .